Filtr: Resize

Umožňuje změnit rozměry obrázku dle zadaných rozměrů.

Parametry funkce Resize
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
width int Ano --- Nová šířka obrázku v pixelech
height int Ne --- Nová výška obrázku v pixelech. Pokud není výška zadána použije se rozměr šířky.
resizeMode string Ne fit Mód změny velikosti obrázku, možné hodnoty jsou:
 • fit - Změní obrázek tak, aby se vešel do zadaných rozměrů, zachovává poměr obrázku.
 • crop - Ořízne obrázek na zadané rozměry.
 • fill - Změní rozměry obrázku, tak aby vyplnil zadané rozměry, zachovává poměr obrázku.
 • stretch - Roztáhne obrázek na přesně zadané rozměry, nemusí zanechat poměr obrázku.
 • exact - Změní obrázek tak, aby měl přesně zadané rozměry, ale zachovává poměr obrázku. Prázné oblasti obrázku vyplní barvou.
resizeSmaller bool Ne FALSE Pokud je nastaveno na FALSE filtr nemění rozměry obrázků jejichž původní rozměry jsou menší než požadované.
color string Ne #FFFFFF Hexadecimální kód barvy, kterou se vyplní prázdné oblasti obrázku. Používá se pouze když je resizeMode nastaven na exact. Pokud je obrázek typu PNG prázné oblasti se vždy nechají transparentní.

Příklady

Resize mode: Fit

Image Query: image.jpg@Resize;150;150;fit

Portrét Krajina
Palette Palette

Resize mode: Crop

Image Query: image.jpg@Resize;150;150;crop

Portrét Krajina
Palette Palette

Resize mode: Exact

Image Query: image.jpg@Resize;150;150;exact

Portrét Krajina
Palette Palette

Resize mode: Fill

Image Query: image.jpg@Resize;150;150;fill

Portrét Krajina
Palette Palette

Resize mode: Stretch

Image Query: image.jpg@Resize;150;150;stretch

Portrét Krajina
Palette Palette

Filtr: Watermark

Umožňuje do obrázku přidat jiný obrázek jako vodoznak.

Parametry funkce Watermark
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
watermark string Ano --- Cesta k obrázku vodoznaku.
position string Ne bottomRight Umístění vodoznaku, možné hodnoty jsou:
 • repeat - Opakuje vodoznak po celé ploše obrázku
 • center - Umístí vodoznak do středu obrázku (vertikálně i horizontálně).
 • topRight - Umístí vodoznak do pravého horního rohu
 • topLeft - Umístí vodoznak do levého horního rohu
 • bottomRight - Umístí vodoznak do pravého dolního rohu
 • bottomLeft - Umístí vodoznak do levého dolního rohu
opacity float Ne 0.5 Nastavení průhlednosti vodoznaku.
size int Ne --- Nastavuje zda se má vodoznak změnit na zadanou velikost v % relativní k velikosti obrázku.
Možné hodnoty jsou 0 - 100.
space int Ne 10 Odsazení opakujících se vodoznaků od sebe při nastaveném umístění position vodoznaku na hodnotu repeat.

U všech ostatních umístěních kromě umístění center tento parametr nastavuje odsazení obrázku v ose x a y.
Pokud je potřeba zadat odsazení rozdílné pro osu x a y, tyto dvě hodnoty se oddělují čárkou , viz. např: 10,-10.

Příklady

Vodoznak s výchozím nastavením

Image Query: image.png@Watermark;logo.png

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Vodoznak s vlastním nastavením umístění, průhlednosti

Image Query: image.png@Watermark;logo.png;topRight;0.9

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Opakující se vodoznak

Image Query: image.png@Watermark;logo.png;repeat

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Vodoznak s pokročilým nastavením

Image Query: image.png@Watermark;dell.png;bottomRight;0.7;40;10,5

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Border

Umožňuje přidat obrázku ohraničení, přidání ohraničení nemění rozměry obrázku.

Parametry funkce Border
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
width int NE 1 Tloušťka ohraničení z levé a pravé strany obrázku v px.
height int NE 1 Tloušťka ohraničení z horní a dolní strany obrázku v px.
color string NE #000 Hexadecimální barva ohraničení obrázku.

Příklad

Image Query: image.png@Border;3;3;#ccc

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Rotate

Otočí obrázek o určitý počet stupňů. Tato metodu může měnit rozměry obrázku.

Parametry funkce Rotate
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
degrees int Ano --- Parametr, který určuje o kolik stupňů chcete obrázek otočit.
background string NE #FFF Jakou barvou se má vyplnit rázdná místa obrázku, která mohou vzniknout otočením.

Příklady

Image Query: image.png@Rotate;90

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Image Query: image.png@Rotate;35;#ccc

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Colorize

Obarví obrázek do určité barvy.

Parametry funkce Colorize
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
colorize string Ano --- Barva do které chceme obrázek zabarvit. Barvu lze zadat jako hexadecimální kód např.: #CCC, nebo nejlépe jako rgb kód barvy kde se jednotlivé kanály oddělují čárkou např.: 100,0,0.

Příklad

Image Query: image.png@Colorize;70,0,0

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Brightness

Umožňuje manipulovat s jasem obrázku.

Parametry funkce Brightnesse
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
brightness int Ano --- Číselná hodnota o kterou chceme modifikovat jas obrázku, lze zadávat i záporné číslo.

Příklad

Image Query: image.png@Brightness;30

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Contrast

Umožňuje manipulovat s kontrastem obrázku.

Parametry funkce Contrast
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
contrast int Ano --- Číselná hodnota o kterou chceme modifikovat kontrast obrázku, lze zadávat i záporné číslo.

Příklad

Image Query: image.png@Contrast;30

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Opacity

Změní průhlednost obrázku.

Parametry funkce Opacity
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
opacity float Ano --- Hodnota průhlednosti obrázku, kterou chcete aplikovat.

Příklad

Image Query: image.png@Opacity;0.45

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Grayscale

Převede obrázek do odstínů šedé.

Příklad

Image Query: image.png@Grayscale

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Sephia

Převede obrázek do odstínů šedé.

Příklad

Image Query: image.png@Sephia

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Enhance

Vylepší kontras a jas obrázku pro lepší celkový dojem.

Příklad

Image Query: image.png@Enhance

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Sharpen

Doostření obrázku, vypadá dobře pouze u rozostřených obrázků

Příklad

Image Query: image.png@Sharpen

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Blur

Rozostření obrázku

Parametry funkce Blur
Parametr Typ Povinný Výchozí Poznámka
strength int Ano 2 Hodnota rozostření obrázku v rozmezí 1 - 10 kde 1 je nejmenší rozostření.

Příklad

Image Query: image.png@Blur;2

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Mosaic

Upraví obrázek do komiksového stylu.

Příklad

Image Query: image.png@Mosaic

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Negative

Převede obrázek na jeho negativ.

Příklad

Image Query: image.png@Negative

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: EdgeDetect

Vytažení a zvýraznění okrajů obrázku.

Příklad

Image Query: image.png@EdgeDetect

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette

Filtr: Emboss

Převedení obrázku na jeho Reliéf viz.: Emboss

Příklad

Image Query: image.png@Emboss

Původní obrázek Obrázek po aplikování filtru
Palette Palette